Doula och förlossnings- fotograf

Under hösten 2019 slutförde jag en utbildning till FUR (Föda utan rädsla) doula och fortsätter nu min resa på att bli certifierad inom ODIS.

Vill du veta mera, läs nedan eller kontakta mig via kontaktformuläret ♥️

Föd med doula

Doula – kvinna som ger omvårdnad

En doula (gammal grekisk ”kvinnans tjänare” är en kvinna som har erfarenhet av att stödja andra föräldrar inför, under och efter förlossningen. Doulan finns ENDAST för dig under förlossningen. Hon stannar pålitligt vid din sida och lämnar dig inte ensam. Hon kan stödja födelseprocessen positivt genom att massera dig, erbjuda dig avslappningsandning, ändra positioner och visualiseringar. Som kramar dig, ger dig mod och går med dig (och din partner) den vackraste och kraftfullaste vägen för varje kvinna.

Under nästan alla tidsepoker, och i nästan alla kulturer, har det funnits andra kvinnor runt den födande kvinnan. De har funnits där för att dela med sig av sin erfarenhet, sina praktiska kunskaper, sin styrka och sitt lugn. Erfarna kvinnors stöd till andra kvinnor under graviditet, förlossning och barnsängstid har inneburit ett slags systerskap, som har förts vidare från kvinna till kvinna, från generation till generation.

Men i och med att förlossningarna mer och mer flyttat in på sjukhusen har denna viktiga del av stödet till den födande kvinnan glömts bort. Något viktigt har därmed gått förlorat. Att föda barn är idag medicinskt säkrare – men ofta ensammare och mer stressfylld än tidigare.

Att föda med stöd av en doula är ett sätt att återknyta till denna historiska kvinnotradition.

Enligt flera studier kan medföljande av en doula

 • förkorta förlossningstiden med 25 %
 • minska antalet kejsarsnitt med 50 %
 • minska behovet av värkstimulerande medel och medicinsk smärtlindring
 • minska känslor av stress och ångest
 • öka amningens framgång
 • främja anknytningen mellan mamman och barnet
 • stödja den blivande fadern i sin roll
 • stärka parförhållandet
 • främja kvinnors tillfredsställelse efter förlossningen

(Källa: ”Doula – The New Path of Birth Accompaniment”, Marshall H. Klaus, John H. Kennel, Phyllis H. Klaus)

Prisinformation

Din investering för mina tjänster är 8.500,00 kr (inkl. moms).

Min filosofi är dock att det inte ska vara priset som avgör om man kan föda med doula eller ej.  Jag erbjuder därför en möjlighet att dela upp betalningen om man vill.

Visste du att man kan även använda friskvårdbidraget som man får av sin arbetsgivare för att anlita en doula?

Doulauppdrag

Jag tar uppdrag i Uppsala, Västerås och Stockholm och doular på svenska, tyska och engelska.

I uppdraget ingår

 • upp till två möten före förlossningen med mig där vi kan prata i lugn och ro. Vi träffas hemma hos er eller i en lugn miljö och pratar om era önskemål och tankar inför förlossningen.  Vi pratar om ett fysiologiskt förlossningsförlopp och era förväntningar. Hur vill du/ni föda? Finns det eventuella rädslor? Jag går igenom FUR-teknikerna och vi provar en del av de knep som jag och/eller partnern kan använda under förlossningen och under graviditeten.

 • Doulajour tjugofyra timmar/dygn från två veckor före beräknat datum och ända fram tills barnet är  fött. Under denna tid håller jag regelbunden  telefonkontakt med er
 • Närvaro vid förlossningen från början till slut. Vi möter upp på sjukhuset, om inte annat avtalats, och stannar hos er tills barnet är fött och en liten tid efter
 • Ett avslutande möte efter förlossningen där vi går igenom förlossningsförloppet tillsammans. Eftersamtalet kan ses som en tid för reflektion, att minnas, att landa och för att knyta ihop alla minnen tillsammans. Vid behov kan jag även ge råd om amning och livet med er nya familjemedlem.


Förlossnings-fotografering – helig + ocensurerad.

Censurering av förlossningar och tystnaden kring våra berättelser har separerat oss från vår inre styrka. Genom ärliga och känslomässiga bilder hjälper jag mödrar att återta ägandeskapet av deras förlossningsupplevelser och att bli vittne om deras egen oförlikneliga kraft. Varje ögonblick, precis som det hände. Rå. Ofiltrerad. Perfekt.

Det är bara rättvist, att om du bjuder in mig till ett sånt känsligt möte, att jag borde bjuda in dig på mitt. Det här är min bebis som jag själv fotograferade en minut efter att han kom ut. Min förstfödde.

Min fascination av och kunskap om förlossningar går utöver min roll som fotograf och jag anser att detta gör mig oumbärlig som ett tillgång till ditt förlossningsteam.

Den fysiologiska processen av en förlossning är oändlig fascinerande och jag vill aldrig sluta att lära mig mer om den. I detta arbete betyder min kunskap och tillit, att jag känner mig helt obesvärad i ditt förlossningsrum.

moderkakan med fostersäck och navelsträng efter min första förlossning